Välkommen till ALIS!

ALIS (Antroposofisk Läkekonst i Skåne) bildades 2008. Föreningen är ämnad att vara en samarbets- och informationsbas för den antroposofiska läkekonsten i Skåne och södra Götaland. Medlemmar är människor som vill stödja antroposofisk läkekonst i Skåne och södra Götaland, samt terapeuter, läkare och sjuksköterskor med antroposofisk inriktning, med eller utan eget företag. Genom ett virtuellt terapeutikum ska privatpersoner lätt kunna söka på hemsidan och få tag på terapeut, läkare eller sjuksköterska. Ett framtida mål är att få en fysisk lokal, ett terapeutikum.

Man kan bli stödmedlem eller företagsmedlem i föreningen. Som företagsmedlem ingår möjlighet att marknadsföra sig på hemsidan.

Projekt
Vi har tankar kring hur vi ska hjälpa till att stärka och sprida de komplementära arbetsmetoder/metodik som är specifika för waldorfskolorna. Vi söker doktorand och ev. också projektledare, som kan hjälpa oss att dokumentera och utvärdera de arbeten som sker på waldorfskolorna i Skåne. Olika läkepedagogiska insatser t.ex.”Lek till liv”, läkeeurytmi, kirofonetik, hantverksstöd, insmörjningar, massage, samtalsstöd, målning, bottmergymnastik etc. Mål och Syfte:
Visa på utvärderingar av ovanstående terapier och stödjande åtgärder. Sprida kunskap om olika terapier inom antroposofiska verksamheter ur ett helhetsperspektiv, salutogent. Utarbeta utvärderingsinstrument/material.
Hjälpa, att få tillstånd stödjande åtgärder på skolorna.

Elevhälsoteam
Inom föreningen vill vi utveckla ett fristående elevhälsoteam. Tanken är att teamet eller var och en ska kunna bistå vid svårigheter med läs- och skriv, matematik, stress, oro eller annat som kan uppstå i livets olika utvecklingsfaser, samt även bistå med rådgivning, handledning och/eller utredning också vid konflikthantering och organisatoriska frågor.
Inom föreningen finns: skolsköterska, läkare, skolpsykolog, lärare, specialpedagog, terapeut inom kirofonetik, massör enligt Hauschka.

uppdaterad 2021-05-20