Läkeeurytmi

Själva ordet eurytmi kommer från grekiskan och betyder vacker, skön rytm. Eurytmin uppstod under början av 1900-talet, och introducerades av Rudolf Steiner. Eurytmin finns inom olika områden . I Waldorfskolan utgör den ett stöd för barnens och ungdomarnas utveckling. Som scenkonst ger den uttryck för det talade ordet och musiken. På arbetsplatser, s.k. social eurytmi, kan den bl.a. stimulera till en bra samarbetsanda, samt ge en välbehövlig rörelsepaus i arbetet.

Eurytmin bygger på formkrafterna i språket. Enklast förstår man det kanske om man ser lite närmre på vokalerna. Dessa använder vi, många gånger ensamma, då vi vill ge uttryck för en känsla. Vi kan säga Ååå, om en vacker blomma, eller Aaa om den underbara morgonen. Samtidigt vill kroppen göra en naturlig gest. Vi vill göra en omfamnande gest om blomman, och öppna armarna i en vinkel för att ta in hela morgonen. Det är med dessa naturliga rörelsegester, man arbetar i eurytmin.

Inom läkeeurytmin fördjupar man dessa formkrafter. Människan bringas i en läkande rörelse, som påverkar såväl, andning, cirkulation, som ämnesomsättning. Man vill försöka skapa återhämtning och läkning. Den utformas helt individuellt till varje patients behov. Som patient kan det vara bra om man kan avsätta en stund till regelbundet eget övande. Detta för att bättre uppnå avsedd effekt. En diplomerad läkeeurytmist handleder själva övandet, och har regelbunden kontakt med ordinerande läkare om en sådan finns.

Se även följande länk: www.lakeeurytmiforeningen.se.


För vidare information kontakta

Diplomerad Läkeeurytmist
Karin Lundberg
Ryvägen 60
27571 LÖVESTAD
0702893404
karinlund@telia.com