Hauschkamassage (rytmisk massage)

I livet finns många rytmer och hos människan består dessa rytmer av hjärtats slag, blodets pulserande, lungornas in- och utandning. I våra inre organ pågår hela tiden ett upptagande och utsöndrande som en rytmisk process.

Den rytmiska massagen är utformad för att direkt och indirekt understödja organismens rytmiska funktioner. Den aktiverar alla livsprocesser i kroppen. Massagen är mjuk, varsam och omhöljande. Tyngdpunkten ligger i själva rytmen i arbetet och i greppkvaliteten i varje enskilt grepp. Man arbetar med strömmande, formande, rytmiserande, pulserande och sugande greppkvaliteter anpassade till varje individ och de aktuella behoven.

Generellt är behandling med rytmisk massage inte främst symtomorienterad utan enskilda symtom ses mer som del av en helhet. Rytmisk massage är därför inte i första hand en akutterapi, utan verkar mer långsiktigt ur en serie behandlingar. Den är även en användbar metod vid tillstånd av kronisk smärta och fibromyalgi.

Se även följande länk: www.rytmiskmassage.com.