Kirofonetik

Vad är kirofonetik? Kirofonetik är en terapi som kombinerar språk och beröring. Terapeuten talar ett ljud (vokal eller konsonant) och gör samtidigt en massagestrykning. Denna massagestrykning härmar den luftström som uppstår i munnen när man talar ljudet. När man t.ex. uttalar ett L, lyfter tungan sig och berör med sin spets en bestämd punkt bakom de övre framtänderna. Luften strömmar förbi tungan på båda sidor och viker av i två armar ut ur munnen. Det finns ett ställe på kroppen som motsvarar denna punkt i munnen. Det är mellan skulderbladen ungefär vid den fjärde bröstkotan. Därför stryks L så att händerna går runt detta ställe på ryggen och ut på armarna, samma form som luften gör i munhålan. Sådana strykningar görs på ryggen, armarna eller benen för de olika ljuden. Trycket, värmen och strykningens form, som upprepas rytmiskt, väcker en mycket intensivare upplevelse av ljudet hos barnet än vad bara hörseln kan ge. Båda intrycken, det som hörs och det som känns stämmer samman, barnet lyssnar in ljudet med hela sin gestalt.

När används kirofonetiken? Kirofonetiken var ursprungligen tänkt för barn med försenad språkutveckling, barn som inte talar alls eller som bara talar några få ljud, fastän språkorgan och hörsel är i ordning. Det kommer an på att ge barnet en impuls till att härma språket rätt. Om föräldrarna kan medverka är det bra, eftersom barnet då kan få en påminnelse varje dag. I dag används kirofonetiken inte bara som förberedelse för språk utan sätts också in i specialpedagogiken och i vanlig pedagogik vid t.ex. sömnstörningar, sängvätning, ångest, beteendestörningar, inlärningssvårigheter, talproblem, läs- och skrivsvårigheter osv. Hos vuxna används kirofonetiken t.ex. vid språkförlust efter hjärnskador. Goda erfarenheter finns också av behandling vid olika stress-symtom samt i samarbete med läkare för att stärka och harmonisera organfunktioner i kroppen.

Kirofonetikskolan Kirofonetikens utveckling började år 1972 av Dr.phil. Alfred Baur och Dr.med. Ilse Baur i deras klinik för logopedi och läkepedagogik i Linz, Österrike. Sedan 1976 ges den vidare till terapeuter. Skolan leddes av Dr. Alfred Baur fram till hans död 2008.
Kirofonetikskolan i Norden var en dotterskola som grundades 1989 men är nu en självstyrande, autonom skola. Kurser har hållits på olika orter i Norden: Under åren 2001 - 2009 hölls kurser regelbundet på Holma gård i Höör i Skåne, från hösten 2009 skedde utbildningen på Marjatta Seminarium på Sydsälland, Danmark, med svenska och danska lärare.
Just nu har Kirofonetikskolan i Norden en vilande status.

Se även följande länk: www.wach-chirophonetik.org.


För vidare information kontakta

Lena Forsberg
Bassakullsvägen 20
272 94 Simrishamn
0709 - 92 86 01
lefo@telia.com