Länkar

SAMT - Svensk förening för antroposofisk medicin och terapi  antroposofiskmedicin.nu

LAOM - Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin   www.laom.se

SAL - Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst   www.forbundetsal.nu

Phoenixmottagningen   www.phoenixmottagningen.nu

Läkeeurytmiföreningen   www.lakeeurytmiforeningen.se

Information om antroposofiska verksamheter   www.antroposofi.info

Internationella sidan om Kirofonetik   www.wach-chirophonetik.org

FALK, Husapoteket   www.husapoteket.org

Råd om egenvård   www.hjalpsamt.nu eller på Facebook   www.facebook.com/hjälpsamt

Butik i Ytterjärna   www.robygge.se