Antroposofisk medicin

Antroposofisk medicin är en integrativ metod som praktiseras av leg läkare och sjuksköterskor, och professionella terapeuter inom sluten- och öppenvård, skolhälsovård och läkepedagogik.

Inom antroposofisk medicin används skolmedicinska och komplementärmedicinska metoder som bygger på kunskap om fysiologiska, själsliga och biografiska processer och behov.

Behandlingsstrategin inom antroposofisk medicin syftar till att stödja en djupgående läkning utöver ett avhjälpande av akuta symptom. Målet är att tilltala och aktivera hela människan i läkningsprocessen.

Antroposofisk läkekonst utövas inte sällan som teamarbete av flera medicinska professioner tillsammans under ledning av en läkare med tilläggskompetens inom antroposofisk medicin.

Som ett led i behandlingsstrategin förväntas patienten aktivt intressera sig för behandling och läkeprocess, vilket många upplever som givande för den personliga utvecklingen.

Vidarkliniken och Vidar Rehab i Järna var fram till 2019 centrum för Antroposofisk medicin i Norden.

Nu finns möjlighet att få antroposofisk vård på Phoenixmottagningen i Järna.

Mottagningen är helt privat. Den ideella föreningen Phoenix har bildats med syftet att skapa möjlighet för patienter att få antroposofisk terapi.

Du kan bli medlem och få nyhetsinformation på denna adress: medlem@phoenixmottagningen.nu.

Vill du boka tid till läkare eller terapeut mejla: bokning@phoenixmottagningen.nu
Telefon: 0733 55 95 36.