Antroposofisk medicin

Antroposofisk medicin är en integrativ metod som praktiseras av leg läkare och sjuksköterskor, och professionella terapeuter inom sluten- och öppenvård, skolhälsovård och läkepedagogik.

Inom antroposofisk medicin används skolmedicinska och komplementärmedicinska metoder som bygger på kunskap om fysiologiska, själsliga och biografiska processer och behov.

Behandlingsstrategin inom antroposofisk medicin syftar till att stödja en djupgående läkning utöver ett avhjälpande av akuta symptom. Målet är att tilltala och aktivera hela människan i läkningsprocessen.

Antroposofisk läkekonst utövas inte sällan som teamarbete av flera medicinska professioner tillsammans under ledning av en läkare med tilläggskompetens inom antroposofisk medicin.

Som ett led i behandlingsstrategin förväntas patienten aktivt intressera sig för behandling och läkeprocess, vilket många upplever som givande för den personliga utvecklingen.

Centrum för Antroposofisk medicin i Norden är Vidar Rehab i Järna. Region Skåne har vårdavtal med Vidarkliniken. Avtalet gäller mantalsskrivna i Region Skåne som är i behov av vård och rehabilitering främst på grund av

  • Cancersjukdomar
  • Svåra somatiska sjukdomar, t.ex. Parkinson, ALS, MS
  • Stressrelaterade tillstånd
  • Palliativ vård
Remiss kan ges av läkare inom Region Skåne som är verksam inom offentligt finansierad vård.